پروژه مسکن مهر پردیس

 

این پروژه در فاز 3 شهر جدید پردیس و در محدوده اجرائی مسکن مهر 6000 واحدی شرکت سرمایه گذاری مسکن و به کارفرمایی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس از سال 1390 آغاز و در پائیز 1392 به اتمام رسید.

محدوده اجرایی شرکت در این پروژه شامل فعالیتهای پس از اسکلت تا تحویل بوده که کلا شامل 5 بلوکه 10 طبقه و شامل مراحل  سفتکاری ؛ نازک کاری ؛ تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و نصبیات آنها بوده است .

        پروژه دارای زیربنای کل 26800 مترمربع و شامل 5 بلوک و 270 واحد مسکونی دوخوابه بوده است .

 

 

مسکن مهر


تاریخ بروزرسانی : ۷ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۱۶