چشم انداز

سرآمدی و حضور موثر در بازار مسکن و مدیریت علمی ساخت با بکارگیری پیمانکاران توانمند و استفاده از روشهای ساخت نوین صنعتی بجای سنتی و ایجاد شرکت پیمانکاری قدرتمند برای اجرای پروژه های عظیم از اهداف ماست . ما برآنیم تا با تلاشی برنامه ریزی شده، به عنوان یکی از شرکتهای ساختمانی در کشور، از طریق تولید ساختمانهایی با کیفیت ؛ اعتماد و رضایت مشتریانمان را حاصل کنیم و در مقام یکی از شرکتهای عمرانی برتر  ایفای نقش نماییم.

 

اهداف استراتژیک شرکت بشرح زیر معرفی میگردد

  • ü                تبدیل شدن به شرکتی پویا در عرصه داخلی و بین المللی 

  • افزایش سهم شرکت از بازار ساخت و ساز داخلی و خارج از کشور

  • تفکیک بخشهای مختلف فعالیتهای قابل اجرا  و هدف گذاری برای هریک از آنها در زیرمجموعه های شرکت

  • ورود به بازار فعالیتهای بین المللی بالاخص ساخت و ساز در کشورهای همجوار

  • ورود موفق به بازار سرمایه گذاری در بخش صنعت ساختمان کشور

  • جذب نیروهای متخصص و ارتقاء و اشاعه دانش سازمانی از طریق آموزش­ های هدفمند

  • ایجاد درآمد و کسب سود با سرمایه ­گذاری مناسب به منظور تقویت بنیه مالی و حفظ حقوق صاحبان سهام

  • بکارگیری راهکارها و روش های جدید در امور اجرایی مربوط به طرح های عمرانی و ساختمانی