معرفی شرکت

در راستای سیاستهای شرکت سرمایه گذاری مسکن برای ایجاد شرکتهائی با مشارکت بخش خصوصی فعال و سرمایه گذار در امر صنعت ساخت و ساز ؛ شرکت ساختمانی سامان گستران پویا با مشارکت شرکتهای سرمایه گذاری مسکن شمالغرب و سرمایه گذاری مسکن پردیس (به نمایندگی از هولدینگ شرکت سرمایه گذاری مسکن) و شرکت تولیدی ساختمانی توسکاپویا (از بخش خصوصی ) ؛ در تاریخ 1388/06/31 تحت شماره 354683 و با شناسه ملی 10104049213 تاسیس گردید.

موضوع فعالیتهای شرکت

1-    تهیه ؛ خرید ؛ اجاره ویا تملک زمین جهت اجرای پروژه های ساختمانی شرکت

2-    خرید و فروش خدمات و تکنولوژی ساخت از داخل و خارج کشور

3-    سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد و ساخت و توسعه و طرحهای شهرسازی و پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع

4-    دریافت یا کسب اعتبار یا هر گونه تسهیلات مالی از طریق اخذ وام یا مشارکت مدنی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

5-      هر نوع سرمایه گذاری و  مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم و یا خرید سهام چه در داخل و یا خارج از کشور و هر نوع فعالیت پیمانکاری در داخل یا خارج از کشور

6-    مطالعه و طراحی و اجرای طرح ها و پروژه های شهرسازی و ساختمانی اعم از مسکونی، اداری، تجاری، تأسیساتی 

7-    انجام کارهای پیمانکاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار یا امانی

8-     ایجاد و ساخت و توسعه و تکمیل صنایع تولیدی بخش ساختمان

9-    واردات و صادرات کلیه کالاهای مرتبط با فعالیت شرکت

10-   مشارکت مدنی در ایجاد - ساخت - توسعه و تکمیل پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها 

 11-    انجام کلیه امور مجازی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم که مرتبط با موضوع و اهداف شرکت باشد.

 

اهداف فعالیتهای شرکت بشرح زیر میباشد

1.      ارائه کلیه خدمات در زمینه انجام هرگونه طراحی و مشاوره و نظارت فنی پروژه های ساختمانی

2.      ارائه کلیه خدمات ساخت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی شامل انواع ساختمان های مسکونی ؛ تجاری ؛ اداری ؛ صنعتی ؛ رفاهی و خدماتی ؛ فرهنگی ورزشی ؛ درمانی ؛ آموزشی  و انبوه سازی

3.      ارائه کلیه خدمات اجرای سازه های بتنی و فلزی ( جوشی و پیچ ومهره ای)

4.      ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی به صورت ای پی سی و سایر روشهای قراردادی و اجرائی

5.      ارائه کلیه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیریت پروژه

6.      مطالعه ؛ شناسایی و سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های ساختمانی و بالاخص مسکونی

7.      تهیه و تولید کلیه مصالح ساختمانی و تاسیساتی

8.      انجام هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

9.      ارائه کلیه خدمات مطالعه و بررسی و مشاوره

10. انجام و حضور در کلیه  مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و همچنین داخلی و خارجی